Produkt

Czas Pracy Kierowców

Czas Pracy Kierowców

Twoja cena:

0,01 zł

Kup produkt Do koszyka

Masz pytania?

E-mail:
Telefon:
+48 535 454 454

Producent:

Ustawa

Stan produktu:

Nowy

Sposób dostawy:

  • Odbiór osobisty

Forma płatności:

  • Wpłata na konto (płatność z góry). Koszt dostawy: 0,00 zł
  • Pobranie (płatne przy odbiorze). Koszt dostawy: 0,00 zł

Opis produktu:

1. Jazda dzienna 9 godzin (2 razy w tygodniu możesz zrobić 10 gpdz.)

2. Jazda ciągła (bez przerwy) maksymalnie 4 godz. 30 min.

3. Przerwa:
- minimum 45 minut po 4 godz. 30 min. lub
- przerwa dzielona w częsciach po minimum 15 min. w trakcie 4 godz. 30 min.
np:  15+30 lub inna kombinacja. lecz część przerwy musi
wynosić zawsze conajmniej 15 minut.
Rada praktyczna: na każde 5 godzin i 15 minut zapisu na tarczce tachografu
musi być zawsze minimum 45 przerwy.
4. Odpoczynek:

- 11 godzin (norma podstawowa)
- 9 godzin (skrócenie o 2 godz.) można zrobić 3 razy w tygodniu, lecz ten
skrócony odpoczynek należy wyrównać w najbliższym tygodniu
- odpoczynek dzielony (12 godzinny) w kombinacji:
8+4 lub 8+2+2 lub 8+3+1 lub inna kombinacja z czego:
- jedna część musi mieć zawsze 8 godz. a pozostałe (nie więcej niż 2 części)
muszą mieć razem conajmniej 4 godz. tak aby było razem 12 godz. Kolejność
tych części jest dowolna. Z reguły "8" robi się jako ostatnią a te mniejsze 
w trakcie dnia (odpoczynek to minimum 1 godz.)

5. W tygodniu można prowadzić pojazd przez maksymalnie 6 okresów jazdy
dziennej lub przez maksymalnie 6 dni. Czym to się różni:
- okres jazdy dziennej jest to okres pomiędzy dwoma prawidłowyni
odpoczynkami
- dzień (24 godzinna doba)
Przykład: kierowca zaczyna jazde o godz. 6.00. Prowadzi pojazd przez 4 godz.
następnie robi przerwe 50 minut (jest godz. 10.50), i prowadzi przez następne
4 godz. (jest godz. 14.50), dojechał do celu. Wykonuje 11 godzinny
odpoczynek (jest godz. 1.50). Wykonał prawidłowy odpoczynek i może zacząć
nowy okre jazdy dziennej.
Doba dla kierowcy zaczyna się momentu rozpoczęcia jazdy - czyli w powyższym
przypadku od godz. 6.00.
Przekładając to na język bardziej normalny, od momentu jazdy - w 24 godz. należy wykonać jazdę przepisową (nie przekroczyć norm) i w tych 24 godzinach musi się zmieścić wymagany odpoczynek. Jeżeli zrobimy to wcześniej to możemy zacząc jechać na "nowo"

6. Czas jazdy w dwóch tygodniach 90 godzin (jeżeli w pierwszym tygodniu będzie
kierowca prowadził pojazd maksymalnie czyli 2x10 godz, + 4x9 godz. co daje
56 godzin to w następnym do 90 czyli 34 godz.

7. Odpoczynek tygodniowy najpóźniej po sześciu okresach jazdy dziennej (jeżeli
wykożystał czas wskazany powyżej) lub najpóżniej po sześciu dniach (dobach)
nawet jeżeli prowadził mniej godzin.
wymiar odpoczynku tygodniowego:
- 45 godzin
- 36 godzin (skrócenie z oddaniem najpóźniej w trzecim nastepnym tygopdniu)
Obydwa te odpoczynki w miejscu zamieszkania lub miejscu postoju pojazdu
- 24 godziny (w trasie - wyrównanie jak wyżej)

Dla załogi dwuosobowej doba wynosi 30 godzin a odpoczynek obydwu kierowców jednocześnie conajmniej 8 godzin.

WYJĄTEK W ZAKRESIE ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO

W dniu 4 czerwca 2010 roku wszedł w życie nowy przepis odnośnie zasad korzystania z odpoczynków tygodniowych niektórych kierowców autobusów. Jak wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1073/2009 kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób może odłożyć tygodniowy okres wypoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku. Jednakże aby skorzystać z tego wyjątku przewoźnik winien przestrzegać poniższych warunków:
a) usługa trwa co najmniej 24 kolejne godziny w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do którego zastosowania ma niniejsze rozporządzenie, innym niż państwo, w którym rozpoczęło się świadczenie usługi;
b) po skorzystaniu z odstępstwa kierowca korzysta z:
þ dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku; albo jednego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku i jednego skróconego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 24 godziny. Skrócenie jest jednak rekompensowane równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu okresu odstępstwa;
c) po dniu 1 stycznia 2014 r., jeżeli pojazd jest wyposażony w urządzenie rejestrujące, zgodnie z wymogami załącznika IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 (tachograf cyfrowy); oraz
d) po dniu 1 stycznia 2014 r., w przypadku prowadzenia pojazdu w godzinach od 22.00 do 06.00, pojazd obsługuje kilku kierowców lub okres pojedynczy prowadzenia pojazdu zostaje skrócony z czterech i pół do trzech godzin.